top of page

01

TUE TYÖTÄMME

KUINKA VOIT TUKEA

Rahankeräyslupa RA/2020/1072

Pankkiyhteys FI50 5456 0220 0393 31, OKOYFIHH

 

KERTALAHJOITTAJA

Halutessasi tehdä kertalahjoituksen, käytä viitettä kertalahjoitus 202138

 

KUUKAUSILAHJOITTAJA

Halutessasi ryhtyä kuukausilahjoittajaksi, käytä lahjoituksissa viitettä kuukausilahjoitus 202112

 

KUUKAUSIKIRJE

Kun päätät tulla kuukausilahjoittajaksi, ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi, niin saat Aurinkorannikon seurakunnan ystävät ry:n kuukausikirjeen.

            TORRENTUVAN KANNATUSRENGAS

Torrentuvan historia Aurinkorannikon seurakunnan osana on ollut merkittävä. Saman vaikutuksen uskotaan jatkuvan tulevaisuudessakin.

Työn vahvistamiseksi Aurinkorannikon suomalainen seurakunta on avannut Torrentuvalle oman kannatusrenkaan, johon henkilö, joka tahtoo tukea siellä tapahtuvaa toimintaa taloudellisesti, voi lähettää tukensa.

                                                      KANNATUSTILI

                            NORDEA FI89 2066 1800 0216 23 (BIC NDEAFIHH)

                (Lahjoitus toimitetaan Aurinkorannikon seurakunnan ystävät ry:n kautta,

                rahankeräyslupa RA/2020/1072)

                                              Käytä viitenumeroa 202219

             silloin tukesi kohdistuu suoraan ja kokonaisuudessaan Torrentuvan hyväksi.

                                                        Kiitos tuestasi!

           TORRENTUVAN KANNATUSRENKAASEEN LIITTYMINEN

Jos tahdot saada kuulumisia Torrentuvalta, niin liity Torrentuvan kannatusrenkaaseen.

Liittymiseen riittää, kun lähetät vapaamuotoisen viestin osoitteeseen aurinkorannikonsrkyst@gmail.com.  Kerro nimesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi. Ne tarvitaan jäsenyyden hoitamiseen.  Erillistä liittymismaksua ei jäsenyydelle ole.

Jäsenrekisteriä hoitaa Aurinkorannikon seurakunnan ystävät ry.

Katso sivu www.aurinkorannikonseurakunnanystavat.fi

Tukea voit antaa liittymättä kannatusrenkaaseen, mutta kannatusrenkaan jäsenenä saat sähköpostilla tietoja siitä, mitä Torrentuvalla ja Aurinkorannikon suomalaiselle seurakunnalle kuuluu.

TIETOSUOJASELOSTE

Aurinkorannikon seurakunnan ystävät ry         Torrentuvan tukirengas

1. Rekisterinpitäjä

    Aurinkorannikon seurakunnan ystävät ry

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

    Pauli Tuohioja

3. Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava

    Rekisterinpitäjällä ei ole velvollisuutta nimetä erityistä tietosuojavastaavaa.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

   Tietoja kerätään yksinomaan Aurinkorannikon seurakunnan yhteydessä toimivan Torrentuvan tukemista varten.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

    Tietojen kerääminen perustuu täysin tietojen antajan vapaaehtoisuuteen.

6. Rekisterin tietosisältö

    Rekisteriin tallenetaan henkilöiden nimen lisäksi osoitetieto, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

7. Tietojen säilytysaika

    Kerätyt tiedot säilytetään niin kauan kuin Torrentuvalla on mahdollisuus jatkaa toimintaansa.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

    Tiedot kerätään nettilomakkeella tai paperilomakkeella, jolloin tietojen luovuttajalla on

      mahdollisuus tutustua tähän tietosuojaselosteeseen.                  

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan

    talousalueen ulkopuolelle   

     Kerättyjä yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

10.Evästeiden (cookies) käyttö

     Sivustolla ei käytetä evasteitä.

11. Rekisterin suojaus

     Rekisterin tiedot on tallennettuna rekisteriasioita hoitavan henkilön henkilökohtaisessa salasanalla         

      suojatussa tietokoneessa.

12. Automaattinen päätöksenteko

     Rekisteröityihin henkilöihin ei kohdistu automaattista päätöksentekoa.

13. Rekisteröidyn oikeudet

     Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä ja tarvittaessa vaatia  niiden         oikaisua, poistamista tai siirtoa järjestelmästä toiseen, oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä,               oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle, oikeus tehdä valitus       

     valvontaviranomaiselle ja oikeus kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointitarkoituksiin.

bottom of page