top of page

03

TIETOA SEURAKUNNASTA

AURINKORANNIKON SUOMALAINEN EV.LUT SEURAKUNTA

Terveiset Aurinkorannikon suomalaisesta ev.lut. seurakunnasta. Meidän slogan on armoa ja aurinkoa. Seurakunta on ollut täällä Aurinkorannikolla reilut kolmekymmentä vuotta ja toimii Espanjassa itsenäisenä voittoa tavoittelemattomana uskonnollisena yhteisönä. Seurakunta kerää siis oman varainhankinnan kautta suurimman osan vuosibudjetistaan, jonka vuoksi seurakunnan toiminta eroaa tältä osin suomalaisen seurakunnan toiminnasta. Muuten seurakunnasta löytyvät lähes kaikki luterilaisen kirkkomme palvelut, kirkolliset toimitukset ja jumalanpalvelukset. Ja paljon enenemmänkin! Seurakunnan kahvilat ja kirjastot ovat tärkeitä paikkoja monelle suomalaiselle yhteisöllisyyden luojana ja ylläpitäjänä. Seurakunnan tiloissa myös harrastetaan, järjestetään luentoja, musiikkitilaisuuksia ja muita yhteisiä kokoontumisia. Seurakunnan diakoniatyön kautta tavoitetaan suuri joukko niitä suomalaisia, jotka tarvitsevat elämässään erityistä tukea syystä tai toisesta.

Seurakunnan tulevaisuus on toivoa täynnä. Näin siksi, että Aurinkorannikko on hyvin suosittu paikka suomalaisten keskuudessa ja me uskomme, että koronaepidemian jälkeen, täällä edelleen asuu ja elää ympärivuotisesti, talvehtii ja matkailee suuri joukko eri ikäisiä suomalaisia. Seurakunnan tehtävä on elää ihmisten keskellä ja välittää ilosanomaa ylösnousseesta Vapahtajasta kertoen, palvellen ja auttaen. Toimintamme tavoittaa myös niitä, jotka eivät Suomessa ole aktiivisesti mukana seurakunnan tilaisuuksissa. Seurakunta on siis täällä oikeassa paikassa.

Viime syksystä lähtien olemme tehneet tiiviimpää yhteistyötä Merimieskirkon kanssa, sillä Aurinkorannikolla alkoi STEA:n rahoittama sosiaalityön projekti. Jatkossakin yhteistyön on tarkoitus tiivistyä, sillä Merimieskirkon on tarkoitus alkaa hallinnoimaan kirkon tekemää työtä ulkomailla. Vaikka yhteistyö Merimieskirkon kanssa tiivistyy, Aurinkorannikon seurakunta pysyy itsenäisenä seurakuntana eläen ja toimien suomalaisten ilojen ja surujen, arjen ja juhlan keskellä.    

Suurin haaste seurakunnan tulevaisuuden suhteen on se, että koronan vaikutukset talouteen tulevat näkyviin vasta viiveellä. Sama koskee myös ympäröivää yhteiskuntaa ja ihmisten elämää yleensäkin. Tähän seurakunta tarvitsee sinun tukeasi rukouksen ja talouden suhteen.


 

Rev. Jarmo Karjalainen

Johtava pappi

Aurinkorannikon suomalainen ev.lut.srk

bottom of page